Bouton laiton

Ref : 13241

Bouton Lyonnais laiton

Existe en 25 – 30 – 35 mm