Bouton laiton

Ref : 13399

Bouton Empire laiton

Existe en 16 -18 – 20 – 25 – 27 mm