Bouton laiton

Ref : 04642

Bouton Louis XVI en laiton

Existe en 25 – 30 – 35 – 40 mm