Bouton laiton

Ref : 13196

Bouton Empire laiton

Existe en 30 – 35 – 40 – 45 – 50 mm